Alltid gode opplevelser!

Om oss

Vårt formål

Nitti 10 ønsker å organisere ulike aktiviteter i den hensikt å formidle verdens beste nyheter -evangeliet. En av fremgangsmåtene Nitti 10 tenker å arbeide på er gjennom kampanjer i bygder og byer. Nitti 10 ønsker å være menighetenes og organisasjonenes forlengende arm for å nå befolkningen med evangeliet om Jesus Kristus. Kampanjene vil bli tilpasset mulighetene og behovene på hvert enkelt sted. Møter/konserter/ungdomsarrangementer/by eller bygdefester, kan være eksempler på relevante arrangementer. Det kan legges opp til ulike aktiviteter i forkant, som gateevangelisering, skolebesøk, besøk på aldershjem, fengselsbesøk osv. Slike aktiviteter vil naturlig nok variere stort fra sted til sted. Å forberede slike kampanjer i bønn vil selvsagt ha avgjørende betydning.

Vi ønsker at lokale menigheter og organisasjoner skal være delaktige under kampanjene. Lokalene som benyttes bør oppfattes som mest mulig nøytrale for kirkefremmede. Noen ganger kan dette være et kulturhus, en skole, en hall, eller liknende. Andre steder kan et menighetslokale være mest hensiktmessing. Formelt sett tar Nitti 10 gjerne ansvar både som arrangør og økonomisk ansvarlig.

Nitti 10 har ikke til hensikt å starte menighet eller varig virksomhet på de stedene vi satser. Derimot håper vi å være til velsignelse for de eksisterende menighetene og organisasjonene, ved å være et frisk pust, som inspirerer til videre utadrettet satsing. Vi håper derfor at flere av de samarbeidende menigheter, enkeltmenigheter eller grupper, blir inspirert til å fortsette og videreutvikle ulike arrangementer i de bygdene/byene, hvor kampanjene har foregått.

Under kampanjene er det viktig for oss å synliggjøre de lokale kreftene. Dette gjelder både når det gjelder sang og musikk, appeller, vitnesbyrd og praktisk arbeid. Nitti 10 ønsker å komme med et velfungerende team som kan bidra. Nitti 10 også et eget band som kan løfte fram lokale sangere og musikere ved behov. I januar 2018 kjøpte vi et godt lydanlegg som kan brukes når flere hundre mennesker er tilstede.

Praktiske opplysninger

Nitti 10 er registrert som en forening og har Reko Regnskap & Økonomi A/S i Vennesla, som offentlig godkjent regnskapsfører. Det er partnere, støttemedlemmer og forbedere fra ulike kirkesamfunn, som er tilknyttet Nitti 10 sin virksomhet. 10 % av alle gaver/kollekter/overskudd av salg, går til innfødte evangelister rundt omkring i verden. Dette skjer gjennom et samarbeid med Troens Bevis verdensevangelisering i Sarons Dal.

Nitti 10 sitt styre består av: Jørgen Reinertsen (leder), Marit Reinertsen (styremedlem), Oddbjørg Sørli (styremedlem) og Sverre Mathisen (styremedlem)

Rådgivere/Inspiratorer: Tormod Berglihn (sangevangelist, Mandal), Tore Kransberg (leder, «Oppdrag Norge»), Berit Iversen Drivdal (leder «Damer i byen», Kristiansand), Gunnar Jeppestøl (hovedpastor, Filadelfia Vennesla), Helge Svanaasen, (pastor Kilden Ål), Geir Stomnås (medpastor, Filadelfia Vennesla) og Rune Edvardsen (daglig leder, Troens Bevis verdensevangelisering)

Jørgen Reinertsen er daglig leder – les mer her

Kalender

2020

FELLES BØNN SØNDAG 29. MARS KL. 10.00.
Både Norge og verden forøvrig opplever meget krevende tider. Du inviteres derfor til å delta i felles bønn førstkommende søndag 29. mars kl. 10.00 – i ditt eget hjem. Innby gjerne de i husstanden til å delta.

Finn gjerne din egen måte å benytte tiden på. Om du ønsker veiledning, vil jeg anbefale at du innleder med en stille stund, og/eller lytter til lovsanger/evangeliske sanger, slik at du får sinnsro.

1) Takk så Gud for frelsen, og for hva Han har gjort i ditt liv. Og fortell Ham hvilken betydning Han har for deg i dag. (Salme 106,1)

2) Be Fadervår (Matteus evengeilum. 6, 9-13)

3) Be om frelse og helse for din familie, din omgangskrets, menneskene på din utdanningsinstitusjon eller arbeidsted.

4) Velsign og be for ditt lokalsamfunn, og bygder og byer i distriktene rundt.

5) Velsign og be for vårt land, kongehuset, Stortinget og Regjeringen. Be også for de andre nasjonene (1 brev til Timoteus 2, 1-6)

6) Gå imot dette viruset og den frykten og panikken som råder, i Jesu Kristi navn. Be om de syke skal bli friske og om at Guds fred skal få råde i hjertene. (Johannes evangelium 14,27)

7) Finn gjerne noe saft og brød i forkant, slik at du kan avslutte med Herrens måltid – nattverden. (1 brev til korinterne 11, 23 -26) Takk Jesus for det verket Han gjorde på Golgata (Jesaja 53)

 Kl. 11.00: Søk gjerne opp din kirke eller en annen menighet, som sender gudstjeneste direkte. Eventuelt se på oppbyggende undervisning på TV, Radio, You Tube eller liknende.

Husk at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning (Jakobs brev 5:16)

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus🙏💕 (Efeserbrevet 1,2)

HAUGE PAKKE I: Veil. pris: kr 723.- TILBUD:kr 495.-

Innhold:
HANS NIELSEN HAUGE – MANNEN SOM FORANDRET NORGE
Første opplag av boken til Alv Magnus, om gründeren Hans Nielsen Hauge, ble revet bort. Nå har vi sikret oss en del eksemplarer av andre opplag av denne innbundne boken, på hele 360 sider, om mannen som forandret Norge.
360 sider, innbundet, Veil. pris: kr 349.-

BIBELBLOGG
Er utgitt av det tverrkirkelige nettverket «Sammen for byen» i Kristiansand. Den er en god hjelp i enhver troende sin daglige bibellesning. Her får du tre alternative leseplaner; micro, midi og maxi. Veil. pris: kr 75.-.

2 stk. NYDELIGE GLASSHJERTER MED SØLV (hengedekor) i gaveeske (9 X11 cm). Veil. pris:kr 199.-

1 stk. DVD «FRA MØRKET TIL LYSET». Evangelist Jørgen Reinertsen deler sin livshistorie. For noen år siden hadde han sterk panikkangst, og store smerter etter 11 prolaps i ryggen i løpet av 13 år. Hør hans vei til helse og frihet. Sang ved Justified, David Rafoss og Unni Bakken & Janne Røinås m/band. Veil. pris: kr 100.-.

Veil. pris for hele pakken: 723.- Tilbudspris: 495.- (+porto) Det er selvsagt også mulig å kjøpe enkeltprodukter til veiledende priser (+porto).

For bestilling eller eventuelle spørsmål, vennligst send melding til Jørgen Reinertsen på Facebook, epost: post@nitti10.no eller SMS til telefon: 901 73 193.

Vi setter veldig pris på om du handler av Nitti 10, og med det hjelper oss til å nå enda flere mennesker med de gode nyheter – evangeliet.
HAUGE PAKKE II TILBUD: kr 699.-. Veil. pris: kr 1 090.-

Innhold:
HANS NIELSEN HAUGE – MANNEN SOM FORANDRET NORGE
Første opplag av boken til Alv Magnus, om gründeren Hans Nielsen Hauge, ble revet bort. Nå har vi sikret oss en del eksemplarer av andre opplag av denne innbundne boken, på hele 360 sider, om mannen som forandret Norge.
360 sider, innbundet, Veil. pris: kr 349.-

HANS NIELSEN HAUGE
Det var september måned i 1796. På gården Graalum i Tune sogn hadde en mengde mennesker samlet seg – alle sammen nysgjerrige og forventningsfulle. De sto ute på tunet, de satt i gangen, de fylte den store stua hvor Iver Graalum selv og hustruen gikk til og fra, bar stoler inn og satte krakker til rette, for at folk skulle få bedre plass.
Så kom Hans Nielsen Hauge inn.
Jacob B. Bull gir en engasjerende skildring av lekpredikanten og gründeren Hans Nielsen Hauges liv. Veil. pris: kr 199.-

BIBELBLOGG
Er utgitt av det tverrkirkelige nettverket «Sammen for byen» i Kristiansand. Den er en god hjelp i enhver troende sin daglige bibellesning. Her får du tre alternative leseplaner; micro, midi og maxi. Veil. pris: kr 75.-.

2 stk. nydelige hjerter m/metallbjeller (hengedekor) (14,5X16 cm). Veil. pris pr. stk.: kr 99.-

1 stk. METALLSKILT med bibelvers -valgfritt (16 X17,5 cm) Veil. pris: kr 69.-

1 stk. DVD «FRA MØRKET TIL LYSET». Evangelist Jørgen Reinertsen deler sin livshistorie. For noen år siden hadde han sterk panikkangst, og sterke smerter etter 11 prolaps i ryggen i løpet av 13 år. Hør hans vei til helse og frihet. Sang med Justified, David Rafoss og Unni Bakken & Janne Røinås m/band. Veil. pris: kr 100.-

1 stk. DVD FRA HELAFTEN. På Helaften arrangementene er det god mat, mye herlig sang og musikk fra ulike aktører, sterke livshistorier og en appell. Veil. pris: kr 100.-

Veil. pris for hele pakken: kr 1090.-. Tilbudspris: kr 699.- (+porto). Det er selvsagt også mulig å kjøpe enkeltprodukter til veiledene priser (+porto).

For bestilling eller eventuelle spørsmål, vennligst send melding til Jørgen Reinertsen på Facebook, epost: post@nitti10.no eller SMS til telefon: 901 73 193.

Vi setter veldig pris på om du handler av Nitti 10, og med det hjelper oss til å nå enda flere mennesker med de gode nyheter – evangeliet.


MARS 2020

SENDES TORSDAG 26. MARS – ONSDAG 1. APRIL 2020
Katarina hadde en veldig utrygg oppvekst i Kristianstad i Sverige, med blant annet en voldelig far. Som ung kvinne ble hun voldtatt av to «venner», noe som førte henne inn i en boble, som hun ble værende i, i flere år fremover.

Da hun ble skilt fram mannen sin, som var utro, opplevde hun og barna en økonomisk ruin.
På søken etter meningen med livet kom hun inn i det alternative, og ble oppslukt av dette. Men så hørte hun sanger på You Tube fra «Hillsong», og fikk etter hvert en ny start …

Hege hadde en god start på livet. Men når foreldrene ble skilt, fikk hun etter en tid en stefar, og et langvarig misbruk startet.  Hun begynte å eksperimentere med rus, men fikk så en sønn, som nok i stor grad reddet henne.

Hege fikk hjelp hos Frelsesarmeen, og siden hun elsket sang og musikk ble hun med i et kor her.

Nå er begge med i det utadrettede arbeidet «Damer i byen» som holder til i Q 42 i Kristiansand.
Mot slutten av programmet kommer de med råd til de s
om har utsatt for seksuelt misbruk, og ber for lytterne.

APRIL 2020

SENDES TORSDAG 2. APRIL – ONSDAG 8. APRIL 2020
Gunhild er født i USA, men da hun var 5 år flyttet familien til Norge. Tvillingsøsteren fikk aggressiv blodkreft da hun var 12 år, men hun ble helbredet. Foreldrene var naturlig nok veldig opptatt av den syke datteren, men Gunhild følte seg lite sett i denne perioden. Som ung fikk hun mange nye venner, og det ble mye festing i årene som fulgte.

Ola Tom er født i Åseral i Vest Agder. Som ganske ung kjente han at Gud kalte på han. I ungdomstida ble det mye drikking. Han havnet etter hvert på et teltmøte, noe som gjorde stekt inntrykk. Likevel fortsatte han å leve livet uten Gud.

Gunhild og Ola Tom møtte hverandre på et utested. Senere ble de gift og fikk barn. Etter første fødsel ble Gunhild deprimert. Senere begynte hun i et kristent kor, og snart gav hun sitt liv til Jesus.

Et par år senere ble Ola Tom med på Alpha kurs, og her tok han imot Jesus som sin Frelser. Senere opplevde han å bli helbredet fra massive blodpropper i hjernen.
Gunhild og Ola Tom står i dag sammen i tjeneste for Gud, som lederne for gatekirken i Lyngdal.
SENDES TORSDAG 9. APRIL – ONSDAG 15. APRIL 2020
Eirik arbeidet hardt allerede som barn på gården i bygda Gussiås utenfor Molde. Han ble raskt lei av skolen og reise til sjøs 15 år gammel. Her fløt alkoholen, men han ble reddet ut av det.

Da Eirik hadde drevet tømrerfirma i over 30 år gikk han konkurs, han ble skilt og begge foreldrene døde. Da han ikke så noe mening i å leve lengre, ropte Eirik, som ikke trodde det fantes noe Gud, «Gud, hvis du finnes, HJELP MEG».  Eirik kom etterhvert på et møte og gav sitt liv til Gud.

Edit ba «Fader vår» hver kveld, og trodde med det at himmelbilletten var sikret. En frimodig svigerinne fikk henne til å tenke annerledes, og hjemme på kjøkkenet inviterte hun Jesus inn i sitt liv.
Etter dette ble både hytte og båt ble solgt, slik at hun
kunne bruke mer tid på å tjene Herren.
Da mannen lå på det siste, på grunn av kreft, ba han «Jesus, ta meg hjem». Litt senere sa han: «NÅ kommer Jesus …»

Edit og Eirik forteller om hvordan de traff hverandre på Evangeliesenteret, samt sterke historier om helbredelser i både egne og andres liv. Mot slutten av programmet kommer de med en hilsen til lytterne.

KALENDEREN OPPDATERES OFTE. ENDRINGER KAN FOREKOMME.

Misjon

Nitti 10 støtter innfødte evangelister rundt omkring i verden gjennom Troens Bevis Verdensevangelisering i Sarons dal. 

10 % av gaver/kollekter/overskudd av salg osv., går direkte til dette viktige arbeidet.

 

 

Radioprogrammer

Nitti 10 har en ukentlig programserie på radio som heter «Dette er mitt liv».

Programserien kan lyttes til i hele Norge og i utlandet. Varighet: ca. 55 minutter.

NB! LINKER TIL TIDLIGERE PROGRAMMER LENGRE NEDE PÅ SIDEN

Sendetider:

MANDAGER:

Kl. 10.00: kristenradiovest.no/webradio

Kl. 14.00: ptro.live/nettradio
Kl. 20.00: kristenradiovest.no/webradio
Kl. 20.00: P7 DAB

Kl. 20.00: norea.no/radio-widget

Kl. 20.00: Mediegruppen Vestfold

TIRSDAGER:

Kl. 22.00: misjonsradioen.no/lytt

ONSDAGER:

Kl. 19.05: radio-lyngdal.no/nettradio

TORSDAGER:

Kl. 22.00: radiololand.no/nettradio

Kl. 22.00: radionordvest.no/nettradio

FREDAGER:

Kl. 09.00: kristenradiovest.no/webradio

Kl. 09.00: bygderadiovest.no:8000/radio

Kl. 14.00: kristenradiovest.no/webradio

Kl. 22.00: misjonsradioen.no/lytt

LØRDAGER:

Kl. 15.00: ptro.live/nettradio

Kl.18.00: radionordvest.no/nettradio

Kl. 21.00: radio-ost.no (partallsuker)

Kl. 22.00: radio-ost.no (oddetallsuker)

SØNDAGER:

Kl. 09.30: radiololand.no/nettradio

Kl. 13.00: P7 DAB

Kl. 13.00: Mediegruppen Vestfold
Kl. 16.00: radiokvinesdal.no/nettradio
Kl. 18.00: bygderadiovest.no:8000/radio

Kl. 22.00: radio-lyngdal.no/nettradio

NB! NYE PROGRAM HVER TORSDAG 

Evangelist Jørgen Reinertsen møter hver uke nye gjester som deler sine unike livshistorier.

I dagens samfunn er det ofte stort fokus på vellykkethet og suksess. Vi mener det er behov for en programserie hvor vi kan samtale om livets realiteter – om nedturer, oppturer, nederlag og seire. …

Gjestene i programserien har høstet mange ulike erfaringer i løpet av livet, som kan være til hjelp for mennesker som opplever vanskelige tider. Fysisk og psykisk sykdom, misbruk, skilsmisse, ensomhet og andre tøffe tider, er eksempler på temaer som har blitt belyst i denne programserien.

Vi oppmuntrer våre lyttere til å invitere familie, naboer eller andre bekjente på en kopp kaffe og lytte til programserien «Dette er mitt liv» i felleskap. Det kan bli mange gode samtaler etter disse programmene.

Klikk her for å lese mer eller klikk her å høre tidligere episoder.

Videoer

 

Vi vil i tiden fremover legge ut flere videoopptak